نام فارسی: یانی            انگلیسی: Yanni
نام خانوادگی:فارسی: سوتیریوس کریسومالیس               انگلیسی: Sotirios Chryssomallis
متولد: 14 نوامبر 1954        یا    23   آبان   1333 - کالاماتا - یونان
ساز: پیانو و کیبورد